9 lubamatut viga, mille tõttu su kodu põlema võib minna

03.11.2017
9 lubamatut viga, mille tõttu su kodu põlema võib minna

G4Si tuleohutusspetsialistid panid G4S blogisse kirja vead, mida on näinud väga paljudes hoonetes ning mille tõttu su kodu põlema võib minna Vead kipuvad spetsialistide sõnul korduma ja viitavad enamasti sellele, et ühes või teises olukorras on mindud kergema vastupanu teed.

 

Esimeste külmade tulekuga tuleb taas pöörata erilist tähelepanu tuleohutusele. Tutvustame tüüpilisi vigu, mida tehakse nii era- kui ühiskondlikes hoonetes ja mis suurendavad hüppeliselt tuleohtu. Nende kõrvaldamine on lihtne, samal ajal kui „vigade parandusest” saadavat kasu võib mõnikord loendada eludes.

Allolev loetelu võtab kokku enimlevinud vead, mida G4Si tuleohutusspetsialistid on näinud väga paljudes hoonetes. Vead kipuvad korduma ja viitavad enamasti sellele, et ühes või teises olukorras on mindud kergema vastupanu teed. Näiteks ei kutsuta elektritöödeks kohale professionaali, vaid üritatakse katkiseid juhtmeid ise parandada. Asjad, mille hoiustamiseks on raske head kohta leida, lõpetavad sageli evakuatsiooniteedel kuhjas ja nõnda edasi. Kui täheldad oma kodus või töökohas sarnaseid probleeme, võta kindlasti midagi ette nende likvideerimiseks.

Levinumad vead tuleohutuse seisukohast

  • Katkised elektriseadmed või vigane kaabeldus. Elektriseadmestikku tuleb suhtuda täie tõsidusega ja vigu omal käel parandada ei tohi (kui sa pole just kutseline elektrik). Jälgi, et juhtmed oleksid terved ja ühendatud õigesti. Vastasel juhul võib nende vooluvõrku ühendamisel tekkida lühis, mis võib omakorda viia tulekahjuni.
  • Hooldamata ja halvasti ehitatud tulekolded. Katkised, hooldamata ja halvasti ehitatud tulekolded on talvisel ajal väga tihti tulekahju põhjuseks. Katkiste küttekollete korral saavad määravaks pragudest või mitte ette nähtud avadest lendlevad sädemed, mis võivad süüdata kolde vahetus läheduses asuva põlevmaterjali (paber, puit, riie jne). Kasutusel olevat ahju, kaminat, pliiti, korstnat ja ühenduslõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.
  • Kergesti süttivate materjalide kasutamine küünalde läheduses. Küünal asugu klaasist aluse sees või peal. Põleva küünla lähedusse ei tohi asetada dekoratsioone või muid esemeid, mis pilduvatest sädemetest kergesti tuld võtavad
  • Hooldamata tuleohutuspaigaldised. Kui süsteem ei ole töökorras, on sellest tulekahju korral vähe abi.
  • Nõuetele mittevastavad evakuatsioonipääsud. Veendu, et evakuatsioonipääsud oleksid terved ja korralikult (seestpoolt) avatavad.
  • Evakuatsioonitee tõkestamine. Evakuatsioonitee peab olema vabalt kasutatav kogu tee laiuses, vastasel juhul ei ole tagatud ohutu evakuatsioon.
  • Põlevmaterjali (papp, riie jm kergesti süttivad asjad) hoiustamine evakuatsiooniteel. Nagu nimigi ütleb, võivad asjasse mittepuutuvad esemed kergesti süttida ja muuta evakueerumise ohtlikuks.
  • Tulekindla ukse sulgur on lahti ühendatud. Vale kasutuse korral ei takista ka tulekindel uks põlengu korral tule ja suitsu levikut.
 
Kui hoidud kirjeldatud vigadest, hoiab ka punane kukk end märksa suurema tõenäosusega sinu ruumidest eemale.

 

 

AUTOR