Kus ja miks on vingugaasiandur vajalik?

14.01.2022

Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas, mis võib levida õhus, ilma et meil sellest aimugi oleks. Sissehingamisel kahjustab see aga väga tugevasti inimeste tervist ning suure kontsentratsiooni korral võib olla ka surmav. Et enda ja oma lähendaste tervist hoida, soetage vingugaasiandur, mille eesmärk on Teid teavitada juhul, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus on ohtlikult suur. NB! Vingugaas on õhust natukene kergem.

Kus ja miks on vingugaasiandur vajalik?

Vingugaas tekib orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel, mis on tingitud õhuhapniku kehvast ligipääsust põlemistsooni (näiteks liiga vara suletud ahjusiiber, halva tõmbega gaasiboiler, valesti reguleeritud gaasipliit, garaažis töötav automootor või ka näiteks grilllahi). Vingugaasiandurid reageerivad vingugaasisisaldusele õhus ning on vajalikud ruumides, kus on ahjud või kaminad, mille siibri liiga varasel sulgemisel võib tuppa tungida mürgine vingugaas. 

Kus on vingugaasiandur kohustuslik?

Alates 01.01.2018 on gaasiseadmetest põhjustatud õnnetuste vältimiseks   kohustuslik paigaldada vingugaasiandur eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Näiteks: vannitoad või köögid kuhu on paigaldatud gaasi-veesoojendid, gaasikatlad.

Alates 01.03.2021 on vingumürgituse ja sellest põhjustatud surmade vähendamiseks  vingugaasiandur kohustuslikuks puuküttel ahju, pliidi või kaminaga hoonetes, kuhu andurid tuleb paigaldada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2022. aasta 1. jaanuariks.

Üks vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade näitab vaid anduri juures levivat CO taset. Kui vingugaasi võib tekkida teisteski ruumides, tuleks ka sinna andurid paigaldada.

NB! Pea meeles, et vinguandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. 

Mida kauem inimene vingugaasi sisaldavas keskkonnas viibib, seda vähemaks langeb tal töövõimelise hemoglobiini sisaldus veres. Hapnikuvarustuse suhtes on kõige tundlikumad lapsed, eriti looteeas. Täiskasvanule suhteliselt kahjutu vingugaasi annus võib lootel põhjustada raskete tagajärgedega mürgistust. Eriti halvasti taluvad vingugaasi ka vanurid, südame- ja hingamisprobleemidega isikud ja koduloomad. Sümptomid sarnanevad külmetushaigusele, aga ilma palavikuta – kergema vingumürgistusega kaasneb nõrk peavalu, iiveldus, oksendamine, väsimus. Raskemal juhul tugev peavalu, unisus, kiire pulss, krambid. Väga suure vingugaasikontsentratsiooni korral lisandub teadvusekadu, seiskub hingamine ja süda lakkab löömast. 

NB! Pange tähele, et vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Seetõttu lugege enne vingugaasianduri paigaldamist ja kasutuselevõttu hoolikalt läbi kaasasolev kasutusjuhend. 

Vinguanduri paigaldamine ja hooldus:

Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub mitmest asjaolust: küttekoldest, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemide asukohast jne. 

Antud paigaldusjuhis on koostatud erinevate tootjate soovitustest. Enne iga konkreetse vingugaasianduri paigaldamist lugege hoolikalt läbi tootega kaasas olev kasutus- ja paigaldusjuhis! Vingugaasiandurid ja nendes kasutatavad tehnoloogiad on erinevad, seoses sellega võivad paigaldusjuhised tootjati erineda.

Vingugaasiandur tuleks paigaldada ohuallikast 1-3m kaugusele, soovituslik on andur paigaldada ohuallikaga samasse ruumi seinale umbes 1,5m+ kõrgusele või 15-30cm lae piirist, lakke paigaldatav vingugaasiandur peab asuma lähimast seinast vähemalt 30cm kaugusel (andur ei tohiks asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal).

Vingugaas ehk CO on õhust natukene kergem ja tõuseb soojade õhuvooludega kõigepealt lae alla, õhu jahtudes hakkab vingugaas ruumis õhuvooludega ühtlaselt liikuma. Ruumides, kus puuduvad ohuallikad, soovitatakse vingugaasiandur paigaldada n-ö hingamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, kus on inimese nägu diivanil istudes, magamistoas umbes padjakõrgusele, lastetoas laste mängimise ja liikumise kõrgusele. 

Juhul, kui teie ostetud vingugaasianudril puudub paigaldus ja kasutusjuhend (kõigil Balti Tuleohutus OÜ poolt müüdavatel vingugaasianduritel on kaasas eesti keelene kasutus-ja paigaldusjuhend), siis järgige enimlevinud spetsialistide soovitusi: vingugaasianduri ülesanne on kaitsta inimest mürgise vingugaasi eest. Oluline on, et vähemalt üks vingugaasiandur paigaldatakse ruumis hingamisteede kõrgusele.

Maksimaalse kaitseefekti saavutamiseks soovitatakse paigaldada vingugaasiandur mitmekorruselise elamu igale korrusele, kaasa arvatud igasse magamistuppa, trepikotta, pööningule ja keldrisse. Ühe anduri olemasolul on tähtis, et häiret oleks kuulda ka teistesse tubadesse. Näiteks suletud uks võib takistada magaja ärkamist häiresignaali peale. 

Kuidas vältida vingugaasi teket?

Tuli vajab põlemiseks õhku. Põlemisel näitab õhu juurdevoolu piisavust leegi värvus: 

 

Kütte- või gaasiseadmega ruumis peab olema tagatud õhuvahetus.Vajaliku õhu juurdevoolu tagamiseks paigaldatakse tahkekütusel tööta- va kütteseadmega ruumi välisseina värskeõhuklapp. Vannitoas paikne- va gaasiveeboileri õhuvahetus on tagatud juhul, kui vannitoas on lae all ventilatsioonirest. Vannitoa ukse allosas peab olema õhuava, mille kaudu gaasiseadme põlemiseks ja ventilatsiooniks vajalik lisaõhk pääseb van- nituppa. Gaasiveeboileri põlemisgaasid tuleb juhtida eraldipaiknevasse suitsulõõri. Ära sulge ahjusiibrit liiga vara. Õige sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu ja on kattunud musta kihiga. Gaasisüsteem vajab regulaarset kontrolli ja hooldust.

Anduri soetamine: Anduri valikul tuleb tähelepanu pöörata kasutuskeskkonnale– niiskes ruumis asuva gaasiseadme korral peab valima vastavasse keskkonda sobiva anduri. Vingugaasiandur peab vastma standardile EN50291, kui anduril selline märge puudub, siis ei pruugi selline andur anda ohuolukorras õigeaegselt häiret. Kõik suitsuandur.ee -s müüdavad andurid omavad EN50291 standardit.

Tehnilise Järelevalve Amet paneb inimestele südamele, et ka anduri olemasolul tuleb oma gaasiseadmeid regulaarselt kontrollida ja hooldada. Korteris asuva gaasipaigaldise (gaasitorustik koos gaasiseadmetega) nõuetele vastavuse eest vastutab iga korteriomanik ise. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. Igasugune korterisisene gaasipaigaldise ümberehitamine tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga. Enamuse viimastel aastatel kodutarbijatega juhtunud gaasiõnnetuste põhjusteks on olnud korterisiseste gaasipaigaldiste ja nendega seotud tehnosüsteemide omavoliline ümberehitamine või -paigaldamine.

Vingugaasiandur tuleks paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi. Vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. Endale sobiva vingugaasianduri leiad SIIT

Vingugaasianduri paigaldamine vannituppa: Soovituslik on vannituppa paigaldada vingugaasiandur, mis vastab IP44 tasemele. IP44 tagab pritsemekindluse, see tähendab, kui andurile satuvad üksikud veepiisad, siis andur töötab edasi. NB! Vannituppa paigaldades tuleb siiski meeles pidada, et seade ei ole veekindel ja seda ei tohi paigaldada otseste veepiiskade lähedusse. Samuti tuleks peale duši all või vannis käimist ruum tuulutada, sest kõrge õhuniiskus mõjub kõikidele elektoonikaseadmetele halvasti. Andur paigalda umbes 15cm lae piirist. Vannituppa sobiva vingugaasianduri leiad SIIT


Vingugaasianduri töökorras olekut peab regulaarselt (soovitavalt iga nädal) testima ning seda aeg-ajalt kogunenud tolmust ja muust mustusest tolmuimeja pehme harjaga puhastama.Vingugaasianduri toiteallikaks on patareid – nende tühjenemisest annab märku katkendlik regulaarne helisignaal.

Ärge riskige enda ega oma pere tervisega! Kui Teie kodus võib tekkida vingugaasi, paigaldage kindlasti vingugaasiandur!