Küttekolded ja korstnad korda!

02.10.2018

Igal aastal saab paarsada tulekaju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.

 

Suitsuandur.ee paneb südamele, et enne kütteperioodi algust on vajalik kogu küttesüsteem kriitilise pilguga üle vaadata – ega kuskilt suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstendes ei oleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida ega korsten pole pigitunud, kas tahmaluugid on kindlalt kinni jms

Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeid üks kord aastas.

Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Kui aga küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne), siis tuleks ka küttekeha tihedamini hooldada. 

Peale hooldustöid saab korstnapühkijalt akti, millele mõlemad pooled alla kirjutavad. Aktil on kirjas tehtud tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number. Kutsetunnistuse kehtivust tuleb enne töö tellmist kindlasti  kontrollida aadressli http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

 


Korstnapühkijate kontaktid leiab siit: www.korsten.ee

Suitsuandur.ee soovitab paigaldada vingugaasianduri. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas. Vingugaas on mürgine ja sissehingamisel kahjustab see inimese tervist, suure kontsentratsiooni korral võib olla isegi surmav. Vingugaasiandurid reageerivad vingugaasi sisaldusele õhus ning on vajalikud ennekõike ruumides, kus on ahjud, kaminad, gaasiseadmed. Kuna vingugaas tekib ka kütuse, õli, puidu ja propaani põlemisel, samuti mitmete kodumajapidamisseadmete ja tööriistade põlemisel, siis on soovituslik paigaldada vingugaasiandur oma kodu igale korrusele, ka magamistubadesse. Vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures levivat CO taset.

 

Vingugaasiandur on gaasiseadmega kodudes kohustuslik. Tänavu leidis aset mitu inimese surmaga lõppenud gaasiõnnetust, mille põhjuseks oli hooldamata gaasiseadme või valede ehitustingimuste tagajärjel tekkinud vingugaas. Gaasiseadme ohutuks tööks vajalikku õhuvahetust ja põlemisgaaside eemaldamist võib mõjutada ka seadmega ruumi õhuvahetust mõjutava sundventilatsiooniseadme paigaldamine teise ruumi, näiteks köögikubu paigaldamine ning selle gaasiseadmega samaaegne töötamine.

Suitsuandur.ee tuletab meelde, et Vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. Suitsuandur reageerib põlemisjääkidele ja suitsule, vingugaasiandur aga CO sisaldusele õhus. Vingugaasianduri töökorras olekut peab regulaarselt testima (vähemalt kord kuus) ning seda aeg-ajalt kogunenud tolmust ja muust mustusest puhastama.

 

Suitsuandur.ee - meeskond