Mis on tulekustutustekk?

20.01.2023

Tulekustutustekk on üks esmastest tulekustutusvahenditest, mis võiks igas kodus olemas olla.

Mis on tulekustutustekk?
Tulekustutustekk on valmistatud klaaskiudkangast, mis on küll tulepüsiv materjal aga mitte tulekindel. See tähendab, et tulekustutustekk ei sütti küll põlema, kuid kestva kõrge temperatuuri ja leegi toimel see sulab. Tulekustutustekk on efektiivne vahend väikeste tulekollete kustutamiseks, näiteks rasvapõleng pannil, süttinud kodumasinad, süttinud riided inimese seljas jne. Tulekustutustekk on tavaliselt kahes mõõdus, kas 120x120cm või 120x180cm. Väiksem vaip sobib eelkõige köögis pannil süttinud rasva kustutamiseks, suurem aga näiteks televiisori kustutamiseks. Oluline on, et tekk kataks täielikult süttinud seadme või aine.

Kuidas kasutada tulekustutustekki?
Tulekustutustekiga saab leegi kustutada seda lämmatades. Tulekolle kaetakse tekiga, takistatakse põlemiseks vajaliku õhuhapniku juurdepääs ning tuli sumbub. Selleks peab pärast tulekolde tulekustutustekiga katmist jälgima, et see kataks süttinud aine või seadme täielikult. Elektriseadmete kustutamisel peab selle eelnevalt vooluvõrgust välja lülitama.

  • Võta tulekustutusteki koti küljes olevatest rihmadest kinni ja tõmba hooga otse alla.

  • Lähene põlevale kohale, hoides tekki enda ees sirgetel kätel, nii et käed jäävad teki varju.

  • Kata põlev ese vaibaga nii, et hapnik ei pääseks tulekoldele ligi.

  • Jäta tekk põlemiskoha peale, kuni oled veendunud, et tuli on täielikult kustunud. Vastasel juhul võib hapniku juurdepääsemisel tuli uuesti põlema lahvatada.

  • Pott või pann tuleks kindlasti kuumalt pliidilt eemale jahtuma tõsta, et vähendada uuesti süttimise ohtu.

Tulekustutustekki saab äärmuslikus olukorras kasutada ka abivahendina enese ees hoidmiseks, kui muud kaitsevarustust ei ole käepärast.

Tulekustutustekki saab kasutada vaid korra, sest reeglina tuli kahjustab tekki, nii et teistkordsel kasutamisel võib ise viga saada. Näiteks rasvapõlengu korral on tavaline, et rasv imendub tuleteki pinda ning järgmisel kasutamiskorral võib see süttida ning tekitada suuremat kahju kui kustutatav tulekolle.

Kuhu paigaldada tulekustutustekk?
Kodus oleks mõistlik tulekustutustekk paigaldada köögi väljapääsu juurde, piisavalt eemale pliidist, et seda oleks vajadusekorral võimalik ohutult kätte saada. Tulekustutustekk kinnitatakse sobivasse kohta seinal kruvi või kaasas oleva hoidja ab.Kinnitus peab olema piisavalt tugev ning kindel, et tuleteki saaks kotist hooga rihmade abil välja tõmmata.Enamik köögist alguse saavatest tulekahjudest on seotud kas toidu järelevalveta jätmise, hooletuse või teadmatusega – kas sa ikka tead, kuidas tagada tuleohutus ning vältida tuleohtlikku käitumisviisi? 

Suure hävitusjõuga põlengut on aga alati kergem ennetada kui kustutada:

1.pane anumale kaas peale või kustuta leegid tulekustutiga, pidades silmas järgmist: esmalt vabasta tulekustuti voolik ja eemalda kaitsesplint, suuna voolikuots tulekolde suunas ja rakenda kustuti tööle;

2.oota kuni temperatuur anumas on piisavalt langenud ja leeke uuesti ei teki;

3.ära vala vett põlevale õlile – vesi tekitab leegilahvatuse ning põletushaavad on lihtsad tulema

4.muude vahendite puudumisel vala leekidele terve pakk söögisoodat.

Paigalda tuletekk enne kui hilja