Näpunäiteid gaasiseadme kasutajale

07.12.2023
Näpunäiteid gaasiseadme kasutajale

Kodusid, kus gaasiohutusega ei arvestata, on endiselt jätkuvalt palju. Seepärast loodigi veebilehekülg ohutugaas.ee, mis jagab nõuandeid gaasiseadmete kasutajatele.

Gaasiseadmete paigalduse ja hooldusega tegeleva ettevõtte Gaspre tehnikajuht Simmo Paomets ütles, et kui tehakse remonti kodus, kus vett soojendatakse gaasiveesoojendiga, tuleb tagada värske õhu pääs vannituppa ja jälgida, et põlemisjäägid läheksid ainult selleks ettenähtud suitsulõõri. «Kindlasti ei tohi kinni ehitada gaasiseadme ventilatsioonilõõri. Remondi käigus ventilatsioonilõõri või sellele ligipääsu sulgemine on halvim, mida teha,» ütles Paomets.

Viimase pooleteise kuu jooksul on firma tehnikud leidnud üle 20 kodu, kus on silmaga näha, et värske õhu juurdepääsu ei ole või on ventilatsioon puudulik. Värske õhu puudumine soodustab gaasi ebapiisavat põlemist ja mürgise vingugaasi CO teket. «Märgime leitud puudused alati tööde üleandmise aktile,» rääkis Simmo Paomets.

«Gaasiveesoojendiga vannitoas peab ukse all olema ava värske õhu ligipääsuks. Seda saab teha kasvõi ise, tuleb vaid valida ehituspoest vastav rest ning saagida ukse sisse tikksaega ava,» lisas tehnikajuht.

Kust leida infot?

Suurendamaks gaasiseadmete kasutajate ohutust ja vähendamaks õnnetusjuhtumeid on gaasiseadmete müüja Bosch eestvõttel loodud veebilehekülg ohutugaas.ee.

Interneti lehekülg pakub informatsiooni gaasikütte tööpõhimõtete ja gaasikütte kasutamisel vajalike ohutusnõuete täitmise kohta. Sealt leiab teavet, mis on kasulik nii gaasikütet kui ka gaasiveesoojendit juba kasutavate inimeste kui ka nende jaoks, kes alles valivad sobivat küttesüsteemi. Oluline tähele panna, et gaasiseadmed ise ei ole ohtlikud, vaid ohtu võib tekitada nende vale kasutamine.

Olulisi näpunäiteid

  • Gaasiseadme paigaldamiseks valige ettevõte, millel on sertifitseerimisasutuse väljastatud pädevustunnistus ja ametis gaasitööde juhtivisik. Lisaks on soovitatav valida gaasiseadmetega seotud töid tegema isik, kellele on gaasiseadme tootja väljastanud pädevussertifikaadi.
  • Tuleb tagada, et põlemisjäägid läheksid gaasilõõri. Kui te juba kasutate gaasiseadet ja plaanite oma eluaseme ümberehitust, kooskõlastage ehitusprojekt kindlasti vastavate ametkondadega: just kooskõlastamata ehitustööde käigus muutub sageli ka gaasiseadme töökeskkond, mis võib viia vingugaasi tekkeni ruumis.
  • Vannitoas või köögis, kus gaasiseade töötab, peab ukse all olema õhutusrest
  • Gaasileek peab olema sinine
  • Kui elate korrusmajas, veenduge, kas hoone ventilatsioon toimib piisavalt.
  • Gaasiseadme regulaarne hooldamine tagab seadme efektiivse toimimise ja pikaajalise kasutusvõimaluse. Hooldus aitab vähendada ka energiakulu.
  • Täiendava ohutusabinõuna on soovitatav paigaldada vingugaasiandur. Kui eluhoonesse lekib vingugaasi, annab andur häiresignaali. Vingugaasianduri paigaldamine on ühekordne kulu.
  • Kollane või pruunikas lagi viitab probleemidele korstnalõõri tõmbes.
  • Kahtluse korral tuleb kutsuda tehnik.