Päästeamet käsib kortermajade tuletõkketa keldriuksed välja vahetada

28.03.2019

Viimasel ajal on meile esitatud hulganisti küsimusi seoses meedias ringleva infoga ,et miks Päästeamet käsib kortermajade tuletõkketa keldriuksed välja vahetada? Küsisime siinkohal kommentaari Päästeametilt. Loole aitab selgust tuua Päästeameti tuleohutuse kontrolli teenuse ekspert Rain Põllu.

Päästeametile on väga oluline, et ühiskond mõistaks asjaolu, miks on nende ohutus Meie kõigi prioriteet. Valdava osa oma eludest veedame me kodudes ning väga paljud meie seast on valinud enda koduks kortermaja. See tähendab seda, et lisaks enda ohutusele tuleb panustada ka teiste majaelanike ohutusele.

Kui eramaja või ridaelamu puhul ei jaga me ühist väljapääsuteed, siis kortermaja puhul see nii ei ole ning selleks, et ohuolukorras ohutult majast välja saada tuleb läbida ka ühiskasutuses olev koridor ja trepikoda. Kui see trepikoda on aga suitsu täis, siis ei ole seda ohutult teha kuna suitsu sisse hingates seatakse ennast ohtu ning on suur tõenäosus, et hoonest välja iseseisvalt ei jõutagi.

Selleks, et sellist olukorda vältida või riske maandada on hoones võimalik teha ehituslikke parendusi. Kui ehitatavate või renoveeritavate kortermajade puhul on kõik korterid ja kelder omaette tuletõkkesektsioonideks eraldatud tuletõkkeustega, siis vanemate majade puhul see nii kahjuks ei ole. Küll aga tuleb meeles pidada, et mis on eesmärk. Eesmärk on säästa inimelu ja seda aitab tagada suitsu ja tuld enda taga hoides korraliult paigaldatud tuletõkkeuks. Kui keldriuks suubub trepikotta ja seal on ees tuletõkkeuks, siis annab see majaelanikele tulekahju olukorras väärtuslikku aega hoonest väljuda ennast ohtu seadmata, kui suits levib aga trepikotta on traagilised tagajärjed tõenäolisemad.

Tagasiulatuvalt on Päästeamet nõudnud tuletõkkeuksi ainult evakuatsiooniteel asuvatele ustele mitte korteritele endile. Küll aga korteriust vahetades soovitame valida juba sobiv tuletõkkeuks, kuna see annab tulekahju korral võimaluse korteriomanikule jääda eluruumi päästjaid ootama kuna suits ja tuli ei levi tema korterisse nii kiiresti.

Õiguslikult peab hoone omanik tagama hoones ohutu evakuatsiooni ja seda ka tagasiulatuvalt, olenemata sellest millal ja millistel alustel on ehitutanud konkreetne hoone. Igal inimesel on õigus elule ja ta peab saama omal soovil hoonest väljuda ohutult ka tulekahju olukorras, seetõttu ei ole mõistlik eristada ohutuse vaatest uusi ja vanu hooneid. Kõigil kortermajades on kohustus moodustada ühistud ning nemad on need, kes koordineerivad ühiskasutatavatel pindadel teiste oluliste asjade seas ka ohutust. Tuleb tõele aru anda, et tuletõkkeuks ei ole odav lõbu aga kui vaadata selle kasutegurit olukorras, kus on võimalik kaotada enda või lähedase elu, siis kaalukauss on selgelt turvalisuse kasuks.