Viimase aastakümne kiire tehnoloogiline areng on meie kodudes elektriseadmete arvu jõudsalt kasvatanud. Paraku on suur osa meie kodudest ehitatud ajal, mil elektriseadmete kasvubuumi ette ei nähtud. Nii ollakse sageli sunnitud paljusid voolutarbijaid pikendusjuhtme ja jagaja kaudu ühte pistikusse ühendama, mis koormusele vastu ei pea ning kuumenevad juhtmed põhjustavad tulekahju.

Kätte jõudnud külmaperioodil kasutatakse elektrikütte- ja muid koduseid elektriseadmeid rohkem, millega seoses kasvavad veelgi elektri kasutamisega seotud tulekahjuohud.

Pole ime, et üha suurema osa siseruumide tulekahjudest põhjustavad rikked elektrisüsteemides. Näiteks eelmise aasta sügisel Lõuna-Eesti kuues maakonnas juhtunud eluruumide tulekahjudest olid üle neljandiku ehk 23 tuleõnnetust seotud elektriga.

Kui kokku juhtus kodudes 82 arvestatava varalise kahjuga tulekahju, siis 10 nendest põhjustasid vanad või oskamatult parandatud elektrijuhtmed ning katkised pistikupesad. Kuus tulekahju said alguse rikkest elektriseadmes ning seitsmel juhul põhjustas õnnetuse hooletus elektriseadme kasutamisel.

Refereeritud artikli täisteksti loe portaalist Lõunaeestlane.