Vingugaasiandur, Kasutamine, Paigaldus

Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas, mis võib levida õhus, ilma et meil sellest aimugi oleks. Sissehingamisel kahjustab see aga väga tugevasti inimeste tervist ning suure kontsentratsiooni korral võib olla ka surmav. Et endi ja oma lähendaste tervist hoida, soetage vingugaasiandur, mille eesmärk on Teid teavitada juhul, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus on ohtlikult suur.

Kus ja miks on vingugaasiandur vajalik?

Vingugaas tekib orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel, mis johtub õhuhapniku kehvast ligipääsust põlemistsooni (näiteks liiga vara suletud ahjusiiber, halva tõmbega gaasiboiler, valesti reguleeritud gaasipliit, garaažis töötav automootor või ka näiteks grilllahi). Vingugaasiandurid reageerivad vingugaasisisaldusele õhus ning on vajalikud ruumides, kus on ahjud, kaminad, mille siibri sulgemisel võib tuppa tungida mürgine ving. 

 

Kus on vingugaasiandur kohustuslik?

Alates 01.01.2018 on gaasiseadmetest põhjustatud õnnetuste vältimiseks kohustuslik paigaldada  vingugaasiandur eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Näiteks: vannitoad või köögid kuhu on paigaldatud gaasi-veesoojendid, gaasikatlad.

Üks vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset. Kui vingu võib tekkida teisteski ruumides, tuleks ka sinna andurid paigaldada.

NB! Pea meeles, et vinguandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi.

Mida kauem inimene vingugaasi sisaldavas keskkonnas viibib, seda vähemaks langeb tal töövõimelise hemoglobiini sisaldus veres. Hapnikuvarustuse suhtes on kõige tundlikumad lapsed, eriti looteeas. Täiskasvanule suhteliselt kahjutu vinguannus võib lootel põhjustada raskete tagajärgedega mürgitust. Eriti halvasti taluvad vingu ka vanurid, südame- ja hingamisprobleemidega isikud ja koduloomad. Sümptomid sarnanevad külmetushaigusele, aga ilma palavikuta – kergema vingumürgituse puhul nõrk peavalu, iiveldus, oksendamine, väsimus, raskemal juhul tugev peavalu, unisus, kiire pulss, krambid. Väga suure vingugaasikontsentratsiooni korral lisandub teadvusekadu, seiskub hingamine ja süda lakkab löömast.

NB! Pange tähele, et vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Seetõttu lugege enne vingugaasianduri paigaldamist ja kasutuselevõttu hoolikalt läbi kaasasolev kasutusjuhend. 

Vinguanduri paigaldamine ja hooldus!

Vingugaasianduri paigaldamisel järgi eelkõige tootja juhiseid!

Erinevalt suitsuandurist tuleb vingugaasiandur kinnitada ruumi seinale umbes 1,5 meetri kõrgusele põrandast.Kogenud spetsialistid soovitavad paigaldada anduri n-ö hingamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, kus on inimese nägu diivanil istudes, magamistoas umbes padjakõrgusele. 
Kindlasti tuleks enne paigaldamist lugeda hoolikalt kasutusjuhendit. Järgid tuleb iga konkreetse anduri paigaldusjuhist.


Maksimaalse kaitseefekti saavutamiseks soovitame paigaldada häireseade mitmekorruselise elamu igale korrusele, kaasa arvatud igasse magamistuppa, trepikotta, pööningule ja keldrisse. Ühe anduri olemasolul on tähtis, et häiret oleks kuulda ka teistest tubadest. Näiteks suletud uks võib takistada magaja ärkamist häiresignaali peale.

Seade tuleb paigaldada vähemalt 1-3m kaugusele mistahes kütust põletavast seadmest, samuti ei tohiks andur asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal (alati jälgi tootja juhist).

Anduri soetamine: Anduri valikul tuleb tähelepanu pöörata kasutuskeskkonnale– niiskes ruumis asuva gaasiseadme korral peab valima vastavasse keskkonda sobiva anduri. Vingugaasiandur peab vastma standardile EN50291, kui anduril selline märge puudub siis sellist andurit ei tohi Euroopa Liidus müüa,  kõik suitsuandur.ee -s müüdavad andurid omavad EN50291 standardit.

Tehnilise Järelevalve Amet paneb inimestele südamele, et ka anduri olemasolul tuleb oma gaasiseadmeid regulaarselt kontrollida ja hooldada. Korteris asuva gaasipaigaldise (gaasitorustik koos gaasiseadmetega) nõuetele vastavuse eest vastutab iga korteriomanik ise. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. Igasugune korterisisene gaasipaigaldise ümberehitamine tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga.  Enamuse viimastel aastatel kodutarbijatega juhtunud gaasiõnnetuste põhjusteks on olnud korterisiseste gaasipaigaldiste ja nendega seotud tehnosüsteemide omavoliline ümberehitamine või -paigaldamine.

Vingugaasiandur tuleks paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi. Vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. Endale sobiva vingugaasianduri leiad SIIT

Vingugaasianduri paigaldamine vannituppa: Soovituslik on vannituppa paigaldada vingugaasiandur mis vastab IP44 tasemele. IP44 tagab pritsemekindluse, et juhul kui andurile satuvad üksikud veepiisad siis andur töötab edasi. NB! Vannituppa paigaldades tuleb siiski meeles pidada, et seade ei ole veekindel ja seda ei tohi paigaldada otseste veepiiskade lähedusse. Samuti tuleks peale duši all või vannis käimist ruum tuulutada, sest kõrge õhuniiskus mõjub kõikidele elektoonikaseadmetele halvasti. Andur paigalda umbes 1,5m kõrgusele. Vannituppa sobiva vingugaasianduri leiad SIIT


Vingugaasianduri töökorras olekut peab regulaarselt (soovitavalt iga nädal) testima ning seda aeg-ajalt kogunenud tolmust ja muust mustusest tolmuimeja pehme harjaga puhastama. Vingugaasianduri toiteallikaks on patareid – nende tühjenemisest annab märku katkendlik regulaarne helisignaal.

Ärge riskige endi ega oma pere tervisega! Kui Teie kodus võib tekkida ving, paigaldage kindlasti vingugaasiandur!